Beloved

2 notes

2/9 ngồi nhà xem phim và khóc.

Không hiểu sao mình mau nước mắt thế chứ? Tháng nào cũng phải “rửa mắt” ít nhất một lần. Chả nhẽ là do cá phải sống trong nước, nước mưa không đủ nên phải sống trong nước mắt?

Filed under 02.09.14 lảm nhảm