Beloved

2 notes

Sài Gòn dạo này nóng kinh. Tắm mọi lúc rảnh mà vẫn nóng. Ngủ gần như nude vẫn nóng.

Sà Gòn.

Nắng thì nắng chói chang, Mưa thì mưa như trút.

Filed under lảm nhảm thời tiết