Beloved

Aug 23

[video]

Phim hài hước cơ mà sao lại khóc cơ chứ?

Aug 18

[video]

[video]

theautumnequinox:

➵ fall blog ➵

theautumnequinox:

➵ fall blog ➵

Aug 07

Tạm biệt Sài Gòn, bạn zìa quê ít hôm. Nhớ nhà, nhớ má lắm rồi. ^^

Aug 04

[video]

itsmiisworld:

Rõ ràng có một số thói quen, dù có cố gắng suốt đời, vẫn không thể nào bỏ được.

itsmiisworld:

Rõ ràng có một số thói quen, dù có cố gắng suốt đời, vẫn không thể nào bỏ được.

(Source: yelled, via sickenoughtodie)

jimmaybones:

chill…
INSTAGRAM

jimmaybones:

chill…

INSTAGRAM

(via yukitran)

Jul 29