Beloved

Jul 29

(via otriare)

“Mỗi cô gái đều có một chàng trai để nhớ khi mưa về.” — Thùy Vi

Jul 08

ninbra:

Paris, France.

ninbra:

Paris, France.

antonialis:

(4) Tumblr en We Heart It - http://weheartit.com/entry/119142779

antonialis:

(4) Tumblr en We Heart It - http://weheartit.com/entry/119142779

rentme-fordreaming:

Beloved sky | via Tumblr en We Heart It.

Hứa với mình là khi ông ta làm cậu buồn, cậu hãy nghĩ đến bầu trời nhé?”. 
Tôi không biết sao cậu ấy muốn tôi hứa, nhưng vẫn gật đầu.
“Nhưng tại sao?”
“Bởi vì,” cậu ấy lại ngửa mặt lên nhìn những vì sao, “bầu trời luôn luôn đẹp. Dù khi tối tăm, mưa giông hay âm u, nó vẫn rất đẹp để ta ngắm nhìn. Mình yêu nó, vì mình biết nếu mình có thất bại, cô đơn hay sợ hãi, mình chỉ cần nhìn lên và nó sẽ ở đó… luôn luôn đẹp đẽ, dẫu có bất cứ chuyện gì.”
(Lạc mất và hy vọng - Colleen Hoover)

rentme-fordreaming:

Beloved sky | via Tumblr en We Heart It.

Hứa với mình là khi ông ta làm cậu buồn, cậu hãy nghĩ đến bầu trời nhé?”.

Tôi không biết sao cậu ấy muốn tôi hứa, nhưng vẫn gật đầu.

“Nhưng tại sao?”

“Bởi vì,” cậu ấy lại ngửa mặt lên nhìn những vì sao, “bầu trời luôn luôn đẹp. Dù khi tối tăm, mưa giông hay âm u, nó vẫn rất đẹp để ta ngắm nhìn. Mình yêu nó, vì mình biết nếu mình có thất bại, cô đơn hay sợ hãi, mình chỉ cần nhìn lên và nó sẽ ở đó… luôn luôn đẹp đẽ, dẫu có bất cứ chuyện gì.”

(Lạc mất và hy vọng - Colleen Hoover)

[video]

Jul 07

[video]

Jul 01

[video]