Beloved

23 notes

chimsebeo:


Không có mục đích cũng là mục đích, kiếm tìm cũng là một mục tiêu, bất kể mục tiêu kiếm tìm là gì. Bản thân cuộc đời ban đầu có mục đích gì đâu, chỉ là cứ đi lên như thế mà thôi.

Linh Sơn – Cao Hành Kiện

chimsebeo:

Không có mục đích cũng là mục đích, kiếm tìm cũng là một mục tiêu, bất kể mục tiêu kiếm tìm là gì. Bản thân cuộc đời ban đầu có mục đích gì đâu, chỉ là cứ đi lên như thế mà thôi.

Linh Sơn – Cao Hành Kiện

  1. bluepearlhcm reblogged this from toilahoang
  2. she-hides-herself-inside-of-me reblogged this from mykty
  3. mykty reblogged this from chimsebeo
  4. fungau reblogged this from chimsebeo
  5. apencil reblogged this from chimsebeo
  6. thuongrom reblogged this from chimsebeo
  7. your-melonensaft reblogged this from chimsebeo
  8. chimsebeo posted this